Blog - Soudní překlady


Úředně ověřený překlad - překlad rodného listu z polštiny

Soudní překlady

Překlad rodného listu z polštiny. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Lékařské osvědčení – Překlad do němčiny

Soudní překlady

Překlad lékařského osvědčení. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Překlad do němčiny - Oddací list

Soudní překlady

Překlad oddacího listu. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Překlad do angličtiny - Vzdání se práv při přeměně a prohlášení

Soudní překlady

Překlad vzdání se práv při přeměně a prohlášení pro firmu ATERRA GROUP a.s. Profesionální překlady z/do angličtiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Překlad do angličtiny – vysvědčení ze střední školy

Soudní překlady

Překlad vysvědčení ze střední školy. Profesionální překlady z/do angličtiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Překlad z češtiny do němčiny – Rodný list

Soudní překlady

Překlad rodného listu. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Překlad z němčiny - Úmrtní list

Soudní překlady

Překlad úmrtního listu. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Potvrzení o nabytí dědictví – překlad z němčiny do češtiny

Soudní překlady

Překlad potvrzení o nabytí dědictví. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Překlad Výpisu z rejstříku trestu - soudní překlad s razítkem do čínštiny.

Soudní překlady

Profesionální překlady z/do čínštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů. Překlad Výpisu z rejstříku trestu.

Překlad policejního protokolu - úřední překlad s razítkem z polštiny

Soudní překlady

Překlad policejního protokolu o dopravní nehodě. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Překlady pracovních smluv - úředně ověřený překlad do polštiny

Soudní překlady

Soudní překlad do polského jazyka. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Překlad z němčiny - úřední překlad soudního rozhodnutí s razítkem

Soudní překlady

Překlad policejního protokolu o dopravní nehodě. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.