Překlad z němčiny - úřední překlad soudního rozhodnutí s razítkem

Překlad policejního protokolu o dopravní nehodě. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci soudního překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Úřední překlad z němčiny protokolu od policie

V únoru nás telefonicky kontaktovala klientka s dotazem, zda provádíme úřední překlad z a do německého jazyka. Jelikož jsme ji odpověděli kladně a zároveň jsme ji vysvětlili, že úřední překlady s razítkem zasíláme pouze poštou na základě mailové objednávky, zaslala nám žádost o úřední překlad přiloženého rozhodnutí z německého jazyka do českého jazyka. Zdůraznila také, že celá věc spěchá, překlad totiž potřebuje k soudnímu jednání, které se bude konat 16.2.2017 v ranních hodinách.

překlad z němčiny policejního protokolu

Všechny dokumenty jsme si pečlivě prošli a zaslali klientce cenovou nabídku společně s potvrzením, že požadovaný termín dodání jsme schopni dodržet. Klientka nám objednávku úředního překladu pro soud potvrdila a zaslala veškeré své fakturační údaje. Z tohoto důvodu jsme klientce zaslali naši fakturu, kterou požadujeme uhradit předem před vyhotovením zakázky. Klientka fakturu zaplatila a také nám zaslala potvrzení o převodu, načež jsme mohli předat dokumenty k překladu soudnímu překladateli. Vzhledem k tomu, že klientka spěchala hlavně na elektronickou verzi pro soud, zaslali jsme klientce v úterý ráno požadovaný dokument mailem bez jakéhokoliv expresního příplatku. Hotové dokumenty jsme doporučeně odeslali na klientčinu adresu. Klientka dokumenty bez komplikací obdržela a věříme, že byla s naší prací spokojená. 

Klientka nám zaslala tuto poptávku:

Dobrý den,

na základě telefonické domluvy žádám o úřední překlad přiloženého rozhodnutí z německého jazyka do českého jazyka. Věc spěchá, překlad potřebuji k soudnímu jednání, které se bude konat 16.2.2017 v ranních hodinách.

Naše nabídka byla následující:

Děkuji za Vaši poptávku.

Cena za soudní překlad:

- ...../1 normostrana (1800 znaků včetně mezer)

- 50Kč poštovné.

- Celková cena za Váš dokument tedy bude: .....Kč + 21%DPH.

- Termín: cca 5 dnů od potvrzení objednávky.

 

Prosím o Vaše potvrzení.

Tlumočnická doložka - vzor:

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočník jazyka …........................, jmenovaný rozhodnutím .................................. soudu v ...…............. ze dne ….................., č.j. Spr …............, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl/a tyto opravy: ............

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. ........................................ deníku.

Odměnu a náhradu hotových výloh účtuji dle připojené likvidace.

Datum, podpis tlumočníka

 

 

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.