Normostrana

Měření textu na normostrany je osvědčený nástroj pro přesné účtování překladů.

Normostrana - vždy víte, za co platíte

Pro účely měření objemu textu nelze vycházet z velikosti papíru, na který se text vejde. Volbou různé velikosti písma, fontu a řádkování lze totiž například na stranu A4 napsat pár vět i několik kapitol knihy. Mnohem přesněji určíme objem textu tím, že spočítáme slova. Nejpřesnějším údajem o rozsahu textu je počet znaků, tedy písmen a mezer. A k tomuto účelu nám slouží právě normostrana neboli normovaná stránka.

Normostrana čítá 1 800 znaků včetně mezer, čárek a teček. Při cenové kalkulaci překladů vycházíme právě z počtu normostran. To znamená, že spočteme počet znaků a výsledné číslo vydělíme číslicí 1 800. Vyjde nám počet normostran textu. Kdybyste si sami chtěli spočítat, kolik normostran má Váš text, zeptejte se v nápovědě Vašeho textového editoru na počet znaků. Tuto funkci nabízí snad všechny editory. Ve Wordu stačí kliknout na počet slov vlevo pod textem. Pro představu, text na této stránce má zhruba polovinu normostrany.

Pro přesnou cenovou kalkulaci Vašeho překladu však bude nejlepší využít Kalkulaci zdarma.