Překlady pracovních smluv - úředně ověřený překlad do polštiny

Soudní překlad do polského jazyka. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Úřední překlady pracovních smluv do polského jazyka

Začátkem března jsme obdrželi mail od našeho stálého klienta s dotazem na překlad 10 pracovních smluv do polského jazyka. Jelikož se klientka nevyjádřila, o jaký typ překladu se jedná, zaslali jsme ji mail s tímto dotazem. Z našich zkušeností víme, že u smluv se ve většině případů jedná a soudně ověřené překlady, ale vždy si tuto informaci u klienta ověřujeme. Stějně tomu bylo i u této zakázky.

Dostali jsme zpětnou informaci, že je požadován úřední překlad do polštiny. Na základě této informace jsme vytvořili cenovou nabídku. Vzhledem k množství zaslaného textu jsme klientovi nabídli sníženou sazbu, a to 500Kč bez DPH za 1 normostranu oproti běžné ceně 750Kč bez DPH. K úřednímu překladu je potřeba také vždy připočítat poštovné 50 Kč.

Klient naší cenovou kalkulaci odsouhlasil. Ještě jsme potřebovali zjistit, zda můžeme nechat pracovní smlouvy svázat s vytištěnými scany nebo nám klient musí zaslat originály/úředně ověřené kopie na námi udanou adresu. Všechny informace jsme obdrželi, takže se mohlo začít s realizací překladu. Překlad vyhotovil zkušený soudní překladatel, polský rodilý mluvčí. Překlady byly klientovi odeslány v nascanované verzi mailem a v originální podobě doporučeně poštou.

Komunikace s klientem:

Dobrý den,

 

cena za ověřený překlad by byla po slevě .... Kč bez DPH x 18 NS + .... Kč poštovné.

 

Celkem: .... Kč bez DPH.

 

Prosím o potvrzení.

 

S pozdravem

 

PŘEKLADY s. r. o.

00420 603 440 905

00420 734 455 886


Subject: RE: Překlad pracovních smluv

 

Dobrý den,

 

děkuji, jedná se o ověřený překlad.


Subject: RE: Překlad pracovních smluv

 

Dobrý den,

 

jedná se Vám o ověřený překlad nebo běžný?

 

S pozdravem

PŘEKLADY s. r. o.

00420 603 440 905

00420 734 455 886


To: Překlady
Subject: Překlad pracovních smluv

 

Dobrý den,

 

Žádáme o překlad do Polštiny v příloze zaslaných pracovních smluv.

Děkuji,

.....

Vivastav s.r.o.

 

Vzor tlumočnické dložky:

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočník jazyka …........................, jmenovaný rozhodnutím .................................. soudu v ...…............. ze dne ….................., č.j. Spr …............, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl/a tyto opravy: ............

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. ........................................ deníku.

Odměnu a náhradu hotových výloh účtuji dle připojené likvidace.

Datum, podpis tlumočníka

 

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.