Překlad - studie proveditelnosti

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Studie proveditelnosti - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s tímto druhem překladu.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Překlad studie proveditelnosti vyhotovíme rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Konkrétně: běžný překlad studie proveditelnosti, soudní překlad studie proveditelnosti (úřední překlad studie proveditelnosti), korekturu studie proveditelnosti.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám studie proveditelnosti do angličtiny nebo z angličtiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad studie proveditelnosti do:
maďarštiny, ruštiny, italštiny, polštiny, francouzštiny, ukrajinštiny, španělštiny, angličtiny, němčiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Všeobecně ohledně odborných překladů:

Odborný překlad je cizojazyčný převod textu z oblasti vědy a techniky. Protože odborný text nepůsobí tolik na fantazii a emoce jako spíše na rozum, vyjadřuje se v pojmech, termínech a definicích, musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém. Nemusí dbát na individuální styl autora a zachovávat jeho estetické principy, což však neznamená, že by odborný styl směl být kostrbatý a nemotorný. Na určitou přirozenou eleganci je třeba dbát.

V některých případech mají ovšem i odborné texty výrazný autorský styl (např. spisy filozofické a esejistické), který by se z překladu neměl vytratit. Odborný překlad se pak blíží překladu literárnímu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Odborný_překlad

Překlad studie proveditelnosti do španělštiny, Překlad studie proveditelnosti do francouzštiny, Překlad studie proveditelnosti do ruštiny, Překlad studie proveditelnosti do italštiny, Překlad studie proveditelnosti do polštiny, Překlad studie proveditelnosti do maďarštiny, Překlad studie proveditelnosti do angličtiny, Překlad studie proveditelnosti do němčiny, Překlad studie proveditelnosti do ukrajinštiny