Hebrejština. Shalom!

Profesionální překlady z hebrejštiny i do hebrejštiny. Tlumočení s rodilým mluvčím. Rychle a s radostí.

Potřebujete profesionální překlad nebo tlumočení z hebrejštiny nebo do hebrejštiny? Skvěle! Ćekáme právě na Vás.

Specializovaní překladatelé

Rychlost kalkulace i dodání

Špičková kvalita překladu

Nejdůležitější jazyky světa jsou pro nás hračka

  • angličtina
  • němčina
  • francouzština
  • ruština
  • španělština

hebrejštiny

Hebrejština - jazyk Židů

Hebrejové bylo označení, kteří používali staří Řekové a Římané pro Židy. Odtud se tedy bere název jazyka hebrejština. Psaná podoba jazyka se datuje až někam do 10. stolení př. n. l., avšak nejstarší spisovnou formou je biblická hebrejština. Bible sice byla psaná převážně aramejsky, ale určité pasáže má na svědomí i hebrejština, případně si pak k některým knihám dělali Židé v hebrejštině poznámky.

Během historického vývoje Židé užívali jazyky zemí, ve kterých se pohybovali, především arabštinu, řečtinu a později ruštinu, němčinu či francouštinu. Ve středověku byla hebrejština již témeř mrtvým jazykem, ale udržovala se alespoň v písemné podobě. V minulých stoletích, kdy vznikala siónistická hnutí, se začala hebrejština znovu aktivně používat, zejména pak vlivem izraelského jazykovědce Eliezera Bena Jehudy, který se stal hlavním propagátorem znovuzavedení a denního užívání hebrejského jazyka a jeho jméno je spjato s příběhem zrození moderní hebrejštiny. Od poloviny 19. století se pak začíná hebrejština opět rozvíjet a stává se sjednocujím jazykem pro všechny Židy.

Nejčastější typy překladů z hebrejštiny a do hebrejštiny?

Soudní
překlady

od rodných listů přes vysvědčení až po notářské zápisy

Právní
překlady

smlouvy, výpisy, veškeré právní podklady, běžné dokumenty

Technické
překlady

manuály, instrukce, výkresy, dokumentace, atd.

Všeobecné
překlady

dopisy, články, abstrakty k závěrečným pracím studentů

Naší ambicí je absolutně zjednodušit objednávání a dodávání překladů z hebrejštiny i do hebrejštiny.

Expresní překlady

Potřebujete překlad z hebrejštiny a do hebrejštiny opravdu rychle? Jsme k dispozici.

Do 5 normostran vám překlad dodáme i za běžnou cenu - pokud nám dáte zadání do 12.00 hod.

Standardní překlady

Obchodní smlouvy, technické manuály nebo studentské práce. Z hebrejštiny a do hebrejštiny v nejvyšší kvalitě zabezpečují rodilí mluvčí, kteří se v daném oboru vyznají.

Tlumočení

Chcete mít opravdovou jistotu, o čem se s židovskými obchodníky domlouváte? Vemte si tlumočníka a nic vám neuteče ani "mezi řádky".

Ať již simultánně na místě nebo po telefonu.

Reference

Židé jsou staří obchodníci, kteří jsou hybnou silou celosvětové ekonomiky. Každodenní překlady obchodních smluv, dokumentů nebo jednání nám vytvořilo velké množství referencí, kterých si opravdu vážíme. Spolupráce s rodilými mluvčími umocňuje kvalitu dodávaných překladů a znalost národních specifik je pro nás samozřejmostí.

Zobrazit všechny

Celkem 555 hodnocení

Získali jsme 4.82 bodů

Co je diaspora?

Takto se označují lidé nebo etnické populace, které dobrovolně či nedobrovolně opustí svoji rodnou zemi, žijí v zemích hostitelských, ale zachovávají si svoji původní kulturu. Když kolem roku 722 před naším letopočtem zaniklo Izraelské království později kolem roku 587 byla Judská země rozprášena slavným babylonským zajetím, Židé byli odvlečeni a postupně tak začali žít v jiných zemích po světě. Co je ale spojovalo, byla jejich kultura, náboženství, víra v obnovení země zaslíbené a také jazyk. Po téměř dvou tisících letech, po druhé světové válce, byla díky zásluhám OSN země Izrael znovu obnovena, především v důsledku hitlerovské genocidy a rozprášení židovských komunit všude tam, kde nacisté měli dosah. Židé najednou neměli ani náhradní domovy, a tak ti, co přežili, směřovali po válce do Britské Palestiny, odkud začal vznikat tlak na obnovení Izraelského národa.

Od roku 1948 tak mají Židé opět vlastní stát. S tím se však nesmířili okolní země, tak hned po založení státu začali Izrael vojensky napadat s cílem zničení národa. Židé sice svoji zemi uhájili, ale dodnes je to země nepokojů a nejistot a neustálé ohrožení donutilo židovské obyvatelsko žít se zbraní v ruce. A tak turisté běžně potkají v Izraeli mladý pár jdoucí na rande, kdy dívka i muž mají přes rameno samopal, či jiné ozbrojené občany. V Izraeli chodí povinně do armády i ženy a držení zbraně i na veřejnosti je legální věc.

S námi se domluvíte i hebrejsky!
Jazyk nejazyk Chci poptat překlad?

Specializace

Energetika

Strojírenství

Automobilový průmysl

Medicína a farmacie

Chemický průmysl

A další ...