Obousměrné překlady španělštiny

Překládáme ze španělštiny i zpět. Přeložíme pro vás jakýkoli text. Raději byste tlumočení? Obraťte se na nás.

Překlady španělštiny

Ze španělštiny nebo do španělštiny pro vás přeložíme všeobecné i odborné texty. Nejen v kombinaci s češtinou. Spolehněte se na správnost a kvalitu, které dosahujeme díky dlouhodobé spolupráci s aktivními překladateli španělštiny – znalci různých oborů.

Odešlete nám svůj text k bezplatnému a nezávaznému nacenění, abyste již za 60 minut zjistili, že přijatelnější cenu a termín nehledáte. Pokud máte dotazy, rovnou nám zavolejte.

Prsty překladatelů tančí na klávesnici v rytmu flamenca

Opravdu rychlých a přesných překladů španělštiny dosahujeme díky našim překladatelům, kteří pro vás dlouhodobě pracují pod střechou naší agentury. Máme přehled o přednostech každého z nich, a podle toho jim zadáváme vaše zakázky.

Znalost oboru, terminologie a mnohdy i kulturních zvyklostí je totiž pro perfektní překlad zásadní. I proto se na nás obracíte s těmito druhy překladů španělštiny:

  • Všeobecné překlady – dopisy, články, abstrakty k závěrečným pracím studentů.
  • Odborné překlady – technické, právní dokumenty. Texty z oblasti reklamy, financí, stavebnictví a další.
  • Úředně ověřené (soudní) překlady – od rodných listů přes vysvědčení až po notářské zápisy překládáme velmi často. Který dokument potřebujete přeložit vy?
  • Expresní překlady – když potřebujete překlad už následující den. Dokonce to jde i za běžnou cenu, pokud nám svůj text (do 5 normostran) zadáte a potvrdíte před úderem poledne. Druhý den je překlad u vás.

Potřebujete jinou jazykovou kombinaci než španělština <> čeština? Není problém. Běžně překládáme i kombinace španělština <> angličtina, španělština <> němčina.

Korektoři dohlédnou na každý překlep i nepřesnost

Je zodpovědností každého překladatele, aby dohlédl na správnost svého překladu. Nadto spolupracujeme s rodilými mluvčími, kteří věnují speciální pozornost překladům, které čeká velkonákladový tisk (knihy, prospekty, brožury, atp.).

TIP Překlady s. r. o.: Přečtěte si více o tom, co obnáší korektura překladů, anebo si ji rovnou objednejte.

Tlumočení se zápalem pro každou slabiku

Jako se Španělé pokaždé zapálí pro fotbalový zápas, tak se i naši tlumočníci španělštiny pokaždé zapálí pro jakoukoli příležitost k tlumočení. Každá věta, slůvko i slabika je pro ně důležitá. Rádi pro vás tlumočíme následující události:

  • obchodní jednání, firemní školení
  • úřední jednání (soud, svatební obřad)
  • konference, telefonické hovory a další

Co zbývá, abyste mohli nadšením zvolat „Olé“!?

Nic není bezprostřednějším výrazem španělského nadšení než prosté „Olé“, často známé z fotbalových stadionů. Nemusíte do Španělska ani na stadion, prostě si projděte pár referencí, seberte odvahu a zadejte nezávaznou poptávku ještě dnes. Nadchneme vás rychlostí, kvalitou i cenou.

Objednat překlad nebo tlumočení španělštiny