Překlad - specifické texty

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Specifické texty - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s tímto druhem překladu.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Překlad specifických textů vyhotovíme rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Konkrétně: běžný překlad specifických textů, soudní překlad specifických textů (úřední překlad specifických textů), korekturu specifických textů.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám specifické texty do angličtiny nebo z angličtiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad specifických textů do:
polštiny, němčiny, ukrajinštiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, angličtiny, maďarštiny, ruštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Všeobecně ohledně odborných překladů:

Odborný překlad je cizojazyčný převod textu z oblasti vědy a techniky. Protože odborný text nepůsobí tolik na fantazii a emoce jako spíše na rozum, vyjadřuje se v pojmech, termínech a definicích, musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém. Nemusí dbát na individuální styl autora a zachovávat jeho estetické principy, což však neznamená, že by odborný styl směl být kostrbatý a nemotorný. Na určitou přirozenou eleganci je třeba dbát.

V některých případech mají ovšem i odborné texty výrazný autorský styl (např. spisy filozofické a esejistické), který by se z překladu neměl vytratit. Odborný překlad se pak blíží překladu literárnímu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Odborný_překlad

Překlad specifických textů do italštiny, Překlad specifických textů do španělštiny, Překlad specifických textů do ukrajinštiny, Překlad specifických textů do němčiny, Překlad specifických textů do francouzštiny, Překlad specifických textů do ruštiny, Překlad specifických textů do maďarštiny, Překlad specifických textů do angličtiny, Překlad specifických textů do polštiny