Překlad - smlouva o dílo

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Smlouva o dílo - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s tímto druhem překladu.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Překlad smlouvy o dílo vyhotovíme rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Konkrétně: běžný překlad smlouvy o dílo, soudní překlad smlouvy o dílo (úřední překlad smlouvy o dílo), korekturu smlouvy o dílo.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám smlouva o dílo do angličtiny nebo z angličtiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad smlouvy o dílo do:
maďarštiny, španělštiny, polštiny, ruštiny, italštiny, angličtiny, němčiny, ukrajinštiny, francouzštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Všeobecně ohledně odborných překladů:

Odborný překlad je cizojazyčný převod textu z oblasti vědy a techniky. Protože odborný text nepůsobí tolik na fantazii a emoce jako spíše na rozum, vyjadřuje se v pojmech, termínech a definicích, musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém. Nemusí dbát na individuální styl autora a zachovávat jeho estetické principy, což však neznamená, že by odborný styl směl být kostrbatý a nemotorný. Na určitou přirozenou eleganci je třeba dbát.

V některých případech mají ovšem i odborné texty výrazný autorský styl (např. spisy filozofické a esejistické), který by se z překladu neměl vytratit. Odborný překlad se pak blíží překladu literárnímu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Odborný_překlad

Překlad smlouvy o dílo do ukrajinštiny, Překlad smlouvy o dílo do angličtiny, Překlad smlouvy o dílo do němčiny, Překlad smlouvy o dílo do španělštiny, Překlad smlouvy o dílo do francouzštiny, Překlad smlouvy o dílo do maďarštiny, Překlad smlouvy o dílo do ruštiny, Překlad smlouvy o dílo do polštiny, Překlad smlouvy o dílo do italštiny