Překlad - produktový leták

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Produktový leták - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s tímto druhem překladu.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Překlad produktového letáku vyhotovíme rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Konkrétně: běžný překlad produktového letáku, soudní překlad produktového letáku (úřední překlad produktového letáku), korekturu produktového letáku.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám produktový leták do angličtiny nebo z angličtiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad produktového letáku do:
francouzštiny, italštiny, ruštiny, španělštiny, polštiny, angličtiny, ukrajinštiny, němčiny, maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Všeobecně ohledně odborných překladů:

Odborný překlad je cizojazyčný převod textu z oblasti vědy a techniky. Protože odborný text nepůsobí tolik na fantazii a emoce jako spíše na rozum, vyjadřuje se v pojmech, termínech a definicích, musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém. Nemusí dbát na individuální styl autora a zachovávat jeho estetické principy, což však neznamená, že by odborný styl směl být kostrbatý a nemotorný. Na určitou přirozenou eleganci je třeba dbát.

V některých případech mají ovšem i odborné texty výrazný autorský styl (např. spisy filozofické a esejistické), který by se z překladu neměl vytratit. Odborný překlad se pak blíží překladu literárnímu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Odborný_překlad

Překlad produktového letáku do polštiny, Překlad produktového letáku do ukrajinštiny, Překlad produktového letáku do němčiny, Překlad produktového letáku do španělštiny, Překlad produktového letáku do francouzštiny, Překlad produktového letáku do italštiny, Překlad produktového letáku do maďarštiny, Překlad produktového letáku do angličtiny, Překlad produktového letáku do ruštiny