Překlad - právní dokumenty

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Právní dokumenty - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s tímto druhem překladu.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Překlad právních dokumentů vyhotovíme rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Konkrétně: běžný překlad právních dokumentů, soudní překlad právních dokumentů (úřední překlad právních dokumentů), korekturu právních dokumentů.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám právní dokumenty do angličtiny nebo z angličtiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad právních dokumentů do:
ruštiny, italštiny, maďarštiny, polštiny, ukrajinštiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, angličtiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Všeobecně ohledně odborných překladů:

Odborný překlad je cizojazyčný převod textu z oblasti vědy a techniky. Protože odborný text nepůsobí tolik na fantazii a emoce jako spíše na rozum, vyjadřuje se v pojmech, termínech a definicích, musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém. Nemusí dbát na individuální styl autora a zachovávat jeho estetické principy, což však neznamená, že by odborný styl směl být kostrbatý a nemotorný. Na určitou přirozenou eleganci je třeba dbát.

V některých případech mají ovšem i odborné texty výrazný autorský styl (např. spisy filozofické a esejistické), který by se z překladu neměl vytratit. Odborný překlad se pak blíží překladu literárnímu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Odborný_překlad

Překlad právních dokumentů do polštiny, Překlad právních dokumentů do němčiny, Překlad právních dokumentů do maďarštiny, Překlad právních dokumentů do ukrajinštiny, Překlad právních dokumentů do angličtiny, Překlad právních dokumentů do italštiny, Překlad právních dokumentů do ruštiny, Překlad právních dokumentů do francouzštiny, Překlad právních dokumentů do španělštiny