Překlad - patentová přihláška

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Patentová přihláška - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s tímto druhem překladu.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Překlad patentové přihlášky vyhotovíme rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Konkrétně: běžný překlad patentové přihlášky, soudní překlad patentové přihlášky (úřední překlad patentové přihlášky), korekturu patentové přihlášky.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám patentová přihláška do angličtiny nebo z angličtiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad patentové přihlášky do:
němčiny, ruštiny, italštiny, ukrajinštiny, francouzštiny, polštiny, španělštiny, angličtiny, maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Všeobecně ohledně odborných překladů:

Odborný překlad je cizojazyčný převod textu z oblasti vědy a techniky. Protože odborný text nepůsobí tolik na fantazii a emoce jako spíše na rozum, vyjadřuje se v pojmech, termínech a definicích, musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém. Nemusí dbát na individuální styl autora a zachovávat jeho estetické principy, což však neznamená, že by odborný styl směl být kostrbatý a nemotorný. Na určitou přirozenou eleganci je třeba dbát.

V některých případech mají ovšem i odborné texty výrazný autorský styl (např. spisy filozofické a esejistické), který by se z překladu neměl vytratit. Odborný překlad se pak blíží překladu literárnímu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Odborný_překlad

Překlad patentové přihlášky do maďarštiny, Překlad patentové přihlášky do polštiny, Překlad patentové přihlášky do italštiny, Překlad patentové přihlášky do ruštiny, Překlad patentové přihlášky do ukrajinštiny, Překlad patentové přihlášky do španělštiny, Překlad patentové přihlášky do němčiny, Překlad patentové přihlášky do angličtiny, Překlad patentové přihlášky do francouzštiny