Překlady Ostrava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ostrava

Překlad Ostrava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ostrava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ostrava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ostrava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ostrava nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Ostrava: Certifikát, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva

Prezentační překlady Ostrava: Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Prezentace, Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog

Ekonomické překlady Ostrava: Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Ostrava: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy

Právní překlady Ostrava: Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Ostrava: Vysvědčení, Diplom, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Odvolání, Živnostenský list, Soudní žaloba, Rozsudek, Apostila, Plná moc, Stanovy, Notářský zápis, Norma, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Ostrava“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Ostrava, Korektura Ostrava, Odborné překlady Ostrava, Právní překlady Ostrava, Překladatelská agentura Ostrava, Soudní překladatel Ostrava, Soudní překlady Ostrava, Technické překlady Ostrava, Tlumočení Ostrava, Překlady fancouzštiny Ostrava, Překlady italštiny Ostrava, Překlady maďarštiny Ostrava, Překlady španělštiny Ostrava, Překlady ukrajinštiny Ostrava, Překlady arabštiny Ostrava, Překlady běloruštiny Ostrava, Překlady bulharštiny Ostrava, Překlady chorvatštiny Ostrava, Překlady danštiny Ostrava, Překlady estonštiny Ostrava, Překlady finštiny Ostrava, Překlady holandštiny Ostrava, Překlady japonštiny Ostrava, Překlady litevštiny Ostrava, Překlady lotyštiny Ostrava, Překlady norštiny Ostrava, Překlady portugalštiny Ostrava, Překlady řečtiny Ostrava, Překlady rumunštiny Ostrava, Překlady slovinštiny Ostrava, Překlady srbštiny Ostrava, Překlady švédštiny Ostrava, Překlady turečtiny Ostrava, Překlady arabštiny Ostrava, Překlady běloruštiny Ostrava, Překlady bulharštiny Ostrava, Překlady chorvatštiny Ostrava, Překlady danštiny Ostrava, Překlady estonštiny Ostrava, Překlady finštiny Ostrava, Překlady holandštiny Ostrava, Překlady japonštiny Ostrava, Překlady litevštiny Ostrava, Překlady lotyštiny Ostrava, Překlady norštiny Ostrava, Překlady portugalštiny Ostrava, Překlady řečtiny Ostrava, Překlady rumunštiny Ostrava, Překlady slovinštiny Ostrava, Překlady srbštiny Ostrava, Překlady švédštiny Ostrava, Překlady turečtiny Ostrava, Překlady angličtiny Ostrava, Překlady ruštiny Ostrava, Překlady polštiny Ostrava, Překlady němčiny Ostrava