Expresní překlady Ostrava

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ostrava

Expresní překlad Ostrava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ostrava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ostrava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ostrava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ostrava nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Ostrava: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Diplomové práce, Email, Videa

Ekonomické překlady Ostrava: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Ostrava: PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Průvodce, Prezentace, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy

Technické překlady Ostrava: Manuál, Technická zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Odborný text, Technologické postupy

Právní překlady Ostrava: Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady Ostrava: Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Stanovy, Vysvědčení, Rodný list, Soudní žaloba, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Revizní zpráva, Plná moc, Certifikát, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Norma, Společenská smlouva, Zakladatelská listina

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad