Překlady Česká Lípa

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Lípa

Překlad Česká Lípa

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Lípa.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Lípa

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Lípa bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Lípa nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Česká Lípa: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba

Ekonomické překlady Česká Lípa: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Prezentační překlady Česká Lípa: PPC reklama, Katalog, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy

Všeobecné překlady Česká Lípa: Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Email, Novinové články, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Abstrakt

Technické překlady Česká Lípa: Odborný text, Certifikát, Příručka, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Česká Lípa: Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Apostila, Stanovy, Pracovní smlouva, Certifikát, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Rodný list, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Soudní žaloba, Živnostenský list, Odvolání, Rozsudek, Oddací list, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Česká Lípa“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Česká Lípa, Korektura Česká Lípa, Odborné překlady Česká Lípa, Právní překlady Česká Lípa, Překladatelská agentura Česká Lípa, Soudní překladatel Česká Lípa, Soudní překlady Česká Lípa, Technické překlady Česká Lípa, Tlumočení Česká Lípa, Překlady fancouzštiny Česká Lípa, Překlady italštiny Česká Lípa, Překlady maďarštiny Česká Lípa, Překlady španělštiny Česká Lípa, Překlady ukrajinštiny Česká Lípa, Překlady arabštiny Česká Lípa, Překlady běloruštiny Česká Lípa, Překlady bulharštiny Česká Lípa, Překlady chorvatštiny Česká Lípa, Překlady danštiny Česká Lípa, Překlady estonštiny Česká Lípa, Překlady finštiny Česká Lípa, Překlady holandštiny Česká Lípa, Překlady japonštiny Česká Lípa, Překlady litevštiny Česká Lípa, Překlady lotyštiny Česká Lípa, Překlady norštiny Česká Lípa, Překlady portugalštiny Česká Lípa, Překlady řečtiny Česká Lípa, Překlady rumunštiny Česká Lípa, Překlady slovinštiny Česká Lípa, Překlady srbštiny Česká Lípa, Překlady švédštiny Česká Lípa, Překlady turečtiny Česká Lípa, Překlady angličtiny Česká Lípa, Překlady ruštiny Česká Lípa, Překlady polštiny Česká Lípa, Překlady němčiny Česká Lípa