Expresní překlady Česká Lípa

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Lípa

Expresní překlad Česká Lípa

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Lípa.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Lípa

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Lípa bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Lípa nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Česká Lípa: Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Právní překlady Česká Lípa: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty

Technické překlady Česká Lípa: Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Odborný text, Příručka, Norma, Technická zpráva

Všeobecné překlady Česká Lípa: Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Videa, Bakalářské práce

Prezentační překlady Česká Lípa: Průvodce, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Letáky, Knihy, Reklama, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Česká Lípa: Norma, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Stanovy, Revizní zpráva, Plná moc, Oddací list, Odvolání, Soudní žaloba, Apostila, Rozsudek, Úmrtní list, Rodný list, Certifikát, Průkaz totožnosti, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad