Překlady Vimperk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vimperk

Překlad Vimperk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vimperk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vimperk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vimperk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vimperk nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Vimperk: Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo

Technické překlady Vimperk: Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva

Ekonomické překlady Vimperk: Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Vimperk: Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Abstrakt, Novinové články, Videa, Diplomové práce, Dopis, Firemní korespondence

Prezentační překlady Vimperk: Letáky, Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, Reklama, Webové stránky, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Vimperk: Stanovy, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Rozsudek, Odvolání, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Rodný list, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Společenská smlouva, Diplom, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Certifikát, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vimperk, Korektura Vimperk, Odborné překlady Vimperk, Právní překlady Vimperk, Překladatelská agentura Vimperk, Soudní překladatel Vimperk, Soudní překlady Vimperk, Technické překlady Vimperk, Tlumočení Vimperk, Překlady fancouzštiny Vimperk, Překlady italštiny Vimperk, Překlady maďarštiny Vimperk, Překlady španělštiny Vimperk, Překlady ukrajinštiny Vimperk