Překlady Tachov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Tachov

Překlad Tachov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Tachov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Tachov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Tachov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Tachov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Tachov: Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text

Prezentační překlady Tachov: PPC reklama, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, Letáky, Reklama

Ekonomické překlady Tachov: Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Tachov: Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Tachov: Společenská smlouva, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Plná moc, Rodný list, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Soudní žaloba, Úmrtní list, Stanovy, Zakladatelská listina, Diplom, Odvolání, Certifikát, Oddací list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady Tachov: Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Videa, Abstrakt, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Tachov, Korektura Tachov, Odborné překlady Tachov, Právní překlady Tachov, Překladatelská agentura Tachov, Soudní překladatel Tachov, Soudní překlady Tachov, Technické překlady Tachov, Tlumočení Tachov, Překlady fancouzštiny Tachov, Překlady italštiny Tachov, Překlady maďarštiny Tachov, Překlady španělštiny Tachov, Překlady ukrajinštiny Tachov