Expresní překlady Tachov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Tachov

Expresní překlad Tachov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Tachov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Tachov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Tachov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Tachov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Tachov: Katalog, Letáky, Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Technické překlady Tachov: Prohlášení o shodě, Certifikát, Příručka, Odborný text, Manuál, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma

Právní překlady Tachov: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo

Všeobecné překlady Tachov: Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Email, Překlady webových stránek, Novinové články

Ekonomické překlady Tachov: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Tachov: Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Diplom, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Notářský zápis, Odvolání, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Apostila, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Vysvědčení, Rodný list, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Plná moc, Oddací list, Certifikát

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad