Překlady Rosice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rosice

Překlad Rosice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rosice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rosice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rosice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rosice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Rosice: Občanské právo, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU

Technické překlady Rosice: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Návod k použití, Certifikát, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Rosice: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Rosice: Oddací list, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Apostila, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Vysvědčení, Diplom, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Certifikát, Živnostenský list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Rodný list, Plná moc, Notářský zápis

Prezentační překlady Rosice: Prezentace, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Katalog, Knihy

Všeobecné překlady Rosice: Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rosice, Korektura Rosice, Odborné překlady Rosice, Právní překlady Rosice, Překladatelská agentura Rosice, Soudní překladatel Rosice, Soudní překlady Rosice, Technické překlady Rosice, Tlumočení Rosice, Překlady fancouzštiny Rosice, Překlady italštiny Rosice, Překlady maďarštiny Rosice, Překlady španělštiny Rosice, Překlady ukrajinštiny Rosice