Expresní překlady Rosice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rosice

Expresní překlad Rosice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rosice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rosice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rosice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rosice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Rosice: Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Rosice: Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy

Ekonomické překlady Rosice: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy

Prezentační překlady Rosice: Knihy, Letáky, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama, Průvodce, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Tiskoviny

Technické překlady Rosice: Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Rosice: Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Oddací list, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Rozsudek, Apostila, Úmrtní list, Plná moc, Vysvědčení, Notářský zápis, Soudní žaloba, Certifikát, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Diplom, Průkaz totožnosti, Stanovy, Rodný list, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Zakladatelská listina

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad