Překlady Raspenava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Raspenava

Překlad Raspenava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Raspenava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Raspenava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Raspenava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Raspenava nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Raspenava: Certifikát, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text

Právní překlady Raspenava: Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Raspenava: Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie

Všeobecné překlady Raspenava: Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Dopis, Videa, Vědecké práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Raspenava: Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Plná moc, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Notářský zápis, Diplom, Certifikát, Norma, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Stanovy, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Společenská smlouva, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Rozsudek, Soudní žaloba, Oddací list, Potvrzení o studiu

Prezentační překlady Raspenava: Knihy, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Tiskoviny, Katalog, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Raspenava, Korektura Raspenava, Odborné překlady Raspenava, Právní překlady Raspenava, Překladatelská agentura Raspenava, Soudní překladatel Raspenava, Soudní překlady Raspenava, Technické překlady Raspenava, Tlumočení Raspenava, Překlady fancouzštiny Raspenava, Překlady italštiny Raspenava, Překlady maďarštiny Raspenava, Překlady španělštiny Raspenava, Překlady ukrajinštiny Raspenava