Expresní překlady Raspenava

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Raspenava

Expresní překlad Raspenava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Raspenava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Raspenava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Raspenava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Raspenava nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Raspenava: Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Odvolání

Technické překlady Raspenava: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy

Všeobecné překlady Raspenava: Diplomové práce, Email, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis

Ekonomické překlady Raspenava: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů

Prezentační překlady Raspenava: Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Raspenava: Rodný list, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Rozsudek, Revizní zpráva, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Soudní žaloba, Oddací list, Společenská smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Norma, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Diplom, Certifikát

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad