Překlady Přimda

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Přimda

Překlad Přimda

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Přimda.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Přimda

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Přimda bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Přimda nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Přimda: Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Prezentační překlady Přimda: Průvodce, Knihy, PPC reklama, Katalog, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky

Právní překlady Přimda: Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Přimda: Potvrzení o studiu, Odvolání, Diplom, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Certifikát, Apostila, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Živnostenský list, Vysvědčení, Vysvědčení, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Norma, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Oddací list, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Průkaz totožnosti

Technické překlady Přimda: Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva

Všeobecné překlady Přimda: Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Přimda, Korektura Přimda, Odborné překlady Přimda, Právní překlady Přimda, Překladatelská agentura Přimda, Soudní překladatel Přimda, Soudní překlady Přimda, Technické překlady Přimda, Tlumočení Přimda, Překlady fancouzštiny Přimda, Překlady italštiny Přimda, Překlady maďarštiny Přimda, Překlady španělštiny Přimda, Překlady ukrajinštiny Přimda