Expresní překlady Přimda

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Přimda

Expresní překlad Přimda

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Přimda.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Přimda

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Přimda bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Přimda nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Přimda: Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy

Právní překlady Přimda: Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo

Prezentační překlady Přimda: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Průvodce, Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace

Všeobecné překlady Přimda: Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Email, Životopisy

Technické překlady Přimda: Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití, Norma, Příručka, Odborný text

Soudní překlady, úřední překlady Přimda: Pracovní smlouva, Apostila, Norma, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Společenská smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Revizní zpráva, Oddací list, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Plná moc, Notářský zápis, Certifikát, Diplom, Rodný list, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Stanovy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad