Překlady Potštát

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Potštát

Překlad Potštát

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Potštát.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Potštát

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Potštát bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Potštát nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Potštát: Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy

Právní překlady Potštát: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU

Technické překlady Potštát: Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Příručka, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Potštát: PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Reklama, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Letáky

Všeobecné překlady Potštát: Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Dopis, Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Potštát: Notářský zápis, Norma, Diplom, Stanovy, Odvolání, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Společenská smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Plná moc, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Rodný list, Revizní zpráva, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Potštát, Korektura Potštát, Odborné překlady Potštát, Právní překlady Potštát, Překladatelská agentura Potštát, Soudní překladatel Potštát, Soudní překlady Potštát, Technické překlady Potštát, Tlumočení Potštát, Překlady fancouzštiny Potštát, Překlady italštiny Potštát, Překlady maďarštiny Potštát, Překlady španělštiny Potštát, Překlady ukrajinštiny Potštát