Expresní překlady Potštát

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Potštát

Expresní překlad Potštát

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Potštát.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Potštát

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Potštát bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Potštát nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Potštát: Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Příručka, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Potštát: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Akcie

Prezentační překlady Potštát: Tiskoviny, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Letáky, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Potštát: Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Potštát: Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Stanovy, Zakladatelská listina, Plná moc, Diplom, Soudní žaloba, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Vysvědčení, Certifikát, Odvolání, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Norma, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva

Právní překlady Potštát: Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad