Překlady Pardubice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pardubice

Překlad Pardubice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pardubice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pardubice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pardubice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pardubice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Pardubice: Příručka, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Pardubice: Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Dopis, Životopisy, Email

Ekonomické překlady Pardubice: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie, Rozvahy

Prezentační překlady Pardubice: Průvodce, Prezentace, Katalog, Knihy, Letáky, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Pardubice: Potvrzení o studiu, Plná moc, Vysvědčení, Norma, Rozsudek, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Společenská smlouva, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Oddací list, Rodný list, Stanovy, Apostila, Vysvědčení, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Certifikát, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Soudní žaloba

Právní překlady Pardubice: Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Pardubice“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Pardubice, Korektura Pardubice, Odborné překlady Pardubice, Právní překlady Pardubice, Překladatelská agentura Pardubice, Soudní překladatel Pardubice, Soudní překlady Pardubice, Technické překlady Pardubice, Tlumočení Pardubice, Překlady fancouzštiny Pardubice, Překlady italštiny Pardubice, Překlady maďarštiny Pardubice, Překlady španělštiny Pardubice, Překlady ukrajinštiny Pardubice, Překlady arabštiny Pardubice, Překlady běloruštiny Pardubice, Překlady bulharštiny Pardubice, Překlady chorvatštiny Pardubice, Překlady danštiny Pardubice, Překlady estonštiny Pardubice, Překlady finštiny Pardubice, Překlady holandštiny Pardubice, Překlady japonštiny Pardubice, Překlady litevštiny Pardubice, Překlady lotyštiny Pardubice, Překlady norštiny Pardubice, Překlady portugalštiny Pardubice, Překlady řečtiny Pardubice, Překlady rumunštiny Pardubice, Překlady slovinštiny Pardubice, Překlady srbštiny Pardubice, Překlady švédštiny Pardubice, Překlady turečtiny Pardubice, Překlady angličtiny Pardubice, Překlady ruštiny Pardubice, Překlady polštiny Pardubice, Překlady němčiny Pardubice