Expresní překlady Pardubice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pardubice

Expresní překlad Pardubice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pardubice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pardubice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pardubice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pardubice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Pardubice: Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Právní překlady Pardubice: Odvolání, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Technické překlady Pardubice: Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Pardubice: Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Potvrzení o studiu, Certifikát, Norma, Apostila, Vysvědčení, Úmrtní list, Oddací list, Revizní zpráva, Diplom, Notářský zápis, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Stanovy, Odvolání, Rozsudek, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku

Prezentační překlady Pardubice: Katalog, Webové stránky, Knihy, Prezentace, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce

Všeobecné překlady Pardubice: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad