Překlady Odry

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Odry

Překlad Odry

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Odry.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Odry

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Odry bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Odry nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Odry: Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo

Technické překlady Odry: Manuál, Technologické postupy, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát, Návod k použití

Ekonomické překlady Odry: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Odry: Certifikát, Úmrtní list, Revizní zpráva, Stanovy, Rodný list, Rozsudek, Oddací list, Potvrzení o studiu, Diplom, Norma, Živnostenský list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Apostila, Odvolání, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Plná moc, Soudní žaloba

Prezentační překlady Odry: Tiskoviny, PPC reklama, Knihy, Letáky, Webové stránky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Odry: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Email, Novinové články, Životopisy, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Odry, Korektura Odry, Odborné překlady Odry, Právní překlady Odry, Překladatelská agentura Odry, Soudní překladatel Odry, Soudní překlady Odry, Technické překlady Odry, Tlumočení Odry, Překlady fancouzštiny Odry, Překlady italštiny Odry, Překlady maďarštiny Odry, Překlady španělštiny Odry, Překlady ukrajinštiny Odry