Expresní překlady Odry

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Odry

Expresní překlad Odry

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Odry.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Odry

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Odry bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Odry nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Odry: Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Odry: Průvodce, Prezentace, Katalog, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky

Všeobecné překlady Odry: Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Bakalářské práce, Dopis

Ekonomické překlady Odry: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy

Právní překlady Odry: Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Odry: Certifikát, Diplom, Průkaz totožnosti, Odvolání, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Úmrtní list, Rozsudek, Rodný list, Oddací list, Norma, Apostila, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Plná moc

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad