Překlady Nový Jičín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Jičín

Překlad Nový Jičín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Jičín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Jičín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Jičín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Jičín nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nový Jičín: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Nový Jičín: Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt

Prezentační překlady Nový Jičín: Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Průvodce, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama

Právní překlady Nový Jičín: Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo

Technické překlady Nový Jičín: Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Nový Jičín: Plná moc, Pracovní smlouva, Oddací list, Společenská smlouva, Notářský zápis, Norma, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rozsudek, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Rodný list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Certifikát, Živnostenský list, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Nový Jičín“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Nový Jičín, Korektura Nový Jičín, Odborné překlady Nový Jičín, Právní překlady Nový Jičín, Překladatelská agentura Nový Jičín, Soudní překladatel Nový Jičín, Soudní překlady Nový Jičín, Technické překlady Nový Jičín, Tlumočení Nový Jičín, Překlady fancouzštiny Nový Jičín, Překlady italštiny Nový Jičín, Překlady maďarštiny Nový Jičín, Překlady španělštiny Nový Jičín, Překlady ukrajinštiny Nový Jičín, Překlady arabštiny Nový Jičín, Překlady běloruštiny Nový Jičín, Překlady bulharštiny Nový Jičín, Překlady chorvatštiny Nový Jičín, Překlady danštiny Nový Jičín, Překlady estonštiny Nový Jičín, Překlady finštiny Nový Jičín, Překlady holandštiny Nový Jičín, Překlady japonštiny Nový Jičín, Překlady litevštiny Nový Jičín, Překlady lotyštiny Nový Jičín, Překlady norštiny Nový Jičín, Překlady portugalštiny Nový Jičín, Překlady řečtiny Nový Jičín, Překlady rumunštiny Nový Jičín, Překlady slovinštiny Nový Jičín, Překlady srbštiny Nový Jičín, Překlady švédštiny Nový Jičín, Překlady turečtiny Nový Jičín, Překlady angličtiny Nový Jičín, Překlady ruštiny Nový Jičín, Překlady polštiny Nový Jičín, Překlady němčiny Nový Jičín