Expresní překlady Nový Jičín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Jičín

Expresní překlad Nový Jičín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Jičín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Jičín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Jičín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Jičín nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Nový Jičín: Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo

Ekonomické překlady Nový Jičín: Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Nový Jičín: Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Norma, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Revizní zpráva, Příručka

Prezentační překlady Nový Jičín: PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, Knihy, Reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog

Všeobecné překlady Nový Jičín: Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Nový Jičín: Plná moc, Úmrtní list, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Apostila, Oddací list, Revizní zpráva, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Certifikát, Diplom, Norma, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Rodný list, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad