Překlady Nechanice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nechanice

Překlad Nechanice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nechanice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nechanice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nechanice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nechanice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nechanice: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie

Prezentační překlady Nechanice: Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Reklama, PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Letáky, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Nechanice: Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Odvolání, Oddací list, Vysvědčení, Diplom, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Rodný list, Norma, Vysvědčení, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Plná moc, Certifikát, Stanovy, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Apostila, Notářský zápis, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu

Právní překlady Nechanice: Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU

Všeobecné překlady Nechanice: Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek

Technické překlady Nechanice: Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nechanice, Korektura Nechanice, Odborné překlady Nechanice, Právní překlady Nechanice, Překladatelská agentura Nechanice, Soudní překladatel Nechanice, Soudní překlady Nechanice, Technické překlady Nechanice, Tlumočení Nechanice, Překlady fancouzštiny Nechanice, Překlady italštiny Nechanice, Překlady maďarštiny Nechanice, Překlady španělštiny Nechanice, Překlady ukrajinštiny Nechanice