Expresní překlady Nechanice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nechanice

Expresní překlad Nechanice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nechanice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nechanice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nechanice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nechanice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nechanice: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy

Právní překlady Nechanice: Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Odvolání

Prezentační překlady Nechanice: PPC reklama, Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Prezentace, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Všeobecné překlady Nechanice: Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Novinové články, Email, Vědecké práce, Životopisy, Videa

Technické překlady Nechanice: Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Nechanice: Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Odvolání, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Rodný list, Norma, Plná moc, Živnostenský list, Certifikát, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Stanovy, Diplom, Soudní žaloba, Úmrtní list, Apostila, Vysvědčení, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad