Překlady Mníšek pod Brdy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mníšek pod Brdy

Překlad Mníšek pod Brdy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mníšek pod Brdy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mníšek pod Brdy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mníšek pod Brdy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mníšek pod Brdy nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mníšek pod Brdy: Žaloba, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo

Ekonomické překlady Mníšek pod Brdy: Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Technické překlady Mníšek pod Brdy: Norma, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze

Prezentační překlady Mníšek pod Brdy: Průvodce, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Katalog, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama

Všeobecné překlady Mníšek pod Brdy: Diplomové práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Abstrakt, Email, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Mníšek pod Brdy: Apostila, Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rodný list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Certifikát, Odvolání, Norma, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Stanovy, Diplom, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Revizní zpráva, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mníšek pod Brdy, Korektura Mníšek pod Brdy, Odborné překlady Mníšek pod Brdy, Právní překlady Mníšek pod Brdy, Překladatelská agentura Mníšek pod Brdy, Soudní překladatel Mníšek pod Brdy, Soudní překlady Mníšek pod Brdy, Technické překlady Mníšek pod Brdy, Tlumočení Mníšek pod Brdy, Překlady fancouzštiny Mníšek pod Brdy, Překlady italštiny Mníšek pod Brdy, Překlady maďarštiny Mníšek pod Brdy, Překlady španělštiny Mníšek pod Brdy, Překlady ukrajinštiny Mníšek pod Brdy