Expresní překlady Mníšek pod Brdy

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mníšek pod Brdy

Expresní překlad Mníšek pod Brdy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mníšek pod Brdy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mníšek pod Brdy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mníšek pod Brdy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mníšek pod Brdy nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mníšek pod Brdy: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba

Technické překlady Mníšek pod Brdy: Manuál, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka

Ekonomické překlady Mníšek pod Brdy: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Mníšek pod Brdy: Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Mníšek pod Brdy: Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Rodný list, Oddací list, Úmrtní list, Živnostenský list, Společenská smlouva, Norma, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Certifikát, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Stanovy, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Revizní zpráva, Plná moc

Prezentační překlady Mníšek pod Brdy: Webové stránky, Letáky, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad