Překlady Mikulášovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mikulášovice

Překlad Mikulášovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mikulášovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mikulášovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mikulášovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mikulášovice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Mikulášovice: Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Návod k použití

Ekonomické překlady Mikulášovice: Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy

Prezentační překlady Mikulášovice: Knihy, Katalog, Prezentace, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama

Všeobecné překlady Mikulášovice: Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Videa

Právní překlady Mikulášovice: Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Mikulášovice: Stanovy, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Oddací list, Úmrtní list, Notářský zápis, Společenská smlouva, Apostila, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Certifikát, Norma, Plná moc, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mikulášovice, Korektura Mikulášovice, Odborné překlady Mikulášovice, Právní překlady Mikulášovice, Překladatelská agentura Mikulášovice, Soudní překladatel Mikulášovice, Soudní překlady Mikulášovice, Technické překlady Mikulášovice, Tlumočení Mikulášovice, Překlady fancouzštiny Mikulášovice, Překlady italštiny Mikulášovice, Překlady maďarštiny Mikulášovice, Překlady španělštiny Mikulášovice, Překlady ukrajinštiny Mikulášovice