Expresní překlady Mikulášovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mikulášovice

Expresní překlad Mikulášovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mikulášovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mikulášovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mikulášovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mikulášovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Mikulášovice: Reklama, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce

Technické překlady Mikulášovice: Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Mikulášovice: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Mikulášovice: Bakalářské práce, Email, Životopisy, Abstrakt, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Dopis, Překlady webových stránek

Právní překlady Mikulášovice: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Mikulášovice: Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Rozsudek, Stanovy, Úmrtní list, Odvolání, Pracovní smlouva, Apostila, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Norma, Zakladatelská listina, Oddací list, Rodný list, Diplom, Vysvědčení, Certifikát, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad