Překlady Mariánské Lázně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mariánské Lázně

Překlad Mariánské Lázně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mariánské Lázně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mariánské Lázně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mariánské Lázně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mariánské Lázně nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Mariánské Lázně: Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, Prezentace, Reklama, Průvodce, Knihy, Katalog

Všeobecné překlady Mariánské Lázně: Email, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Videa

Ekonomické překlady Mariánské Lázně: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Mariánské Lázně: Vysvědčení, Plná moc, Stanovy, Soudní žaloba, Apostila, Certifikát, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Revizní zpráva, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Potvrzení o studiu, Norma, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Průkaz totožnosti, Rodný list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku

Právní překlady Mariánské Lázně: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Technické překlady Mariánské Lázně: Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Norma, Návod k použití

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Mariánské Lázně“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Mariánské Lázně, Korektura Mariánské Lázně, Odborné překlady Mariánské Lázně, Právní překlady Mariánské Lázně, Překladatelská agentura Mariánské Lázně, Soudní překladatel Mariánské Lázně, Soudní překlady Mariánské Lázně, Technické překlady Mariánské Lázně, Tlumočení Mariánské Lázně, Překlady fancouzštiny Mariánské Lázně, Překlady italštiny Mariánské Lázně, Překlady maďarštiny Mariánské Lázně, Překlady španělštiny Mariánské Lázně, Překlady ukrajinštiny Mariánské Lázně, Překlady arabštiny Mariánské Lázně, Překlady běloruštiny Mariánské Lázně, Překlady bulharštiny Mariánské Lázně, Překlady chorvatštiny Mariánské Lázně, Překlady danštiny Mariánské Lázně, Překlady estonštiny Mariánské Lázně, Překlady finštiny Mariánské Lázně, Překlady holandštiny Mariánské Lázně, Překlady japonštiny Mariánské Lázně, Překlady litevštiny Mariánské Lázně, Překlady lotyštiny Mariánské Lázně, Překlady norštiny Mariánské Lázně, Překlady portugalštiny Mariánské Lázně, Překlady řečtiny Mariánské Lázně, Překlady rumunštiny Mariánské Lázně, Překlady slovinštiny Mariánské Lázně, Překlady srbštiny Mariánské Lázně, Překlady švédštiny Mariánské Lázně, Překlady turečtiny Mariánské Lázně, Překlady angličtiny Mariánské Lázně, Překlady ruštiny Mariánské Lázně, Překlady polštiny Mariánské Lázně, Překlady němčiny Mariánské Lázně