Expresní překlady Mariánské Lázně

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mariánské Lázně

Expresní překlad Mariánské Lázně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mariánské Lázně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mariánské Lázně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mariánské Lázně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mariánské Lázně nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mariánské Lázně: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Rozvahy

Právní překlady Mariánské Lázně: Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU

Technické překlady Mariánské Lázně: Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka

Prezentační překlady Mariánské Lázně: Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Mariánské Lázně: Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Mariánské Lázně: Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Certifikát, Stanovy, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Rozsudek, Odvolání, Průkaz totožnosti, Rodný list, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Vysvědčení, Revizní zpráva, Apostila, Vysvědčení, Notářský zápis, Plná moc, Oddací list, Norma, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad