Překlady Kuřim

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kuřim

Překlad Kuřim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kuřim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kuřim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kuřim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kuřim nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kuřim: Rozvahy, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Právní překlady Kuřim: Smlouva, Odvolání, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty

Technické překlady Kuřim: Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva

Prezentační překlady Kuřim: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace

Všeobecné překlady Kuřim: Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Kuřim: Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Certifikát, Úmrtní list, Stanovy, Rozsudek, Oddací list, Norma, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Apostila, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Diplom, Plná moc, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kuřim, Korektura Kuřim, Odborné překlady Kuřim, Právní překlady Kuřim, Překladatelská agentura Kuřim, Soudní překladatel Kuřim, Soudní překlady Kuřim, Technické překlady Kuřim, Tlumočení Kuřim, Překlady fancouzštiny Kuřim, Překlady italštiny Kuřim, Překlady maďarštiny Kuřim, Překlady španělštiny Kuřim, Překlady ukrajinštiny Kuřim