Expresní překlady Kuřim

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kuřim

Expresní překlad Kuřim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kuřim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kuřim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kuřim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kuřim nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kuřim: Odvolání, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Kuřim: Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Kuřim: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Videa, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Abstrakt

Technické překlady Kuřim: Návod k použití, Odborný text, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Kuřim: Rozsudek, Notářský zápis, Rodný list, Živnostenský list, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Certifikát, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Apostila, Pracovní smlouva, Diplom, Revizní zpráva, Oddací list, Vysvědčení

Prezentační překlady Kuřim: Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad