Překlady Krupka

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krupka

Překlad Krupka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krupka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krupka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krupka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krupka nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Krupka: Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba

Technické překlady Krupka: Technická zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Krupka: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů

Prezentační překlady Krupka: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, Reklama, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, Webové stránky

Všeobecné překlady Krupka: Videa, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Email, Životopisy, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Krupka: Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Oddací list, Vysvědčení, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Vysvědčení, Certifikát, Společenská smlouva, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Revizní zpráva, Rodný list, Pracovní smlouva, Diplom, Norma, Soudní žaloba, Apostila, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Krupka, Korektura Krupka, Odborné překlady Krupka, Právní překlady Krupka, Překladatelská agentura Krupka, Soudní překladatel Krupka, Soudní překlady Krupka, Technické překlady Krupka, Tlumočení Krupka, Překlady fancouzštiny Krupka, Překlady italštiny Krupka, Překlady maďarštiny Krupka, Překlady španělštiny Krupka, Překlady ukrajinštiny Krupka