Expresní překlady Krupka

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krupka

Expresní překlad Krupka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krupka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krupka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krupka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krupka nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Krupka: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty

Technické překlady Krupka: Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Norma

Všeobecné překlady Krupka: Bakalářské práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Novinové články, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Krupka: Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Krupka: Plná moc, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Revizní zpráva, Notářský zápis, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Certifikát, Zakladatelská listina, Norma, Diplom, Oddací list, Rozsudek, Stanovy, Odvolání, Společenská smlouva

Prezentační překlady Krupka: Letáky, Reklama, Prezentace, Katalog, Knihy, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad