Překlady Krásno

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krásno

Překlad Krásno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krásno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krásno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krásno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krásno nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Krásno: Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Technické překlady Krásno: Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Krásno: Dopis, Novinové články, Email, Diplomové práce, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Krásno: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní výkazy

Prezentační překlady Krásno: Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Krásno: Rozsudek, Společenská smlouva, Certifikát, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Notářský zápis, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Potvrzení o studiu, Plná moc, Stanovy, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Apostila, Úmrtní list, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Krásno, Korektura Krásno, Odborné překlady Krásno, Právní překlady Krásno, Překladatelská agentura Krásno, Soudní překladatel Krásno, Soudní překlady Krásno, Technické překlady Krásno, Tlumočení Krásno, Překlady fancouzštiny Krásno, Překlady italštiny Krásno, Překlady maďarštiny Krásno, Překlady španělštiny Krásno, Překlady ukrajinštiny Krásno