Expresní překlady Krásno

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krásno

Expresní překlad Krásno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krásno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krásno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krásno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krásno nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Krásno: Průvodce, Knihy, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Katalog, PPC reklama, Webové stránky

Právní překlady Krásno: Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Krásno: Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Krásno: Životopisy, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Krásno: Pracovní smlouva, Rozsudek, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Norma, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Certifikát, Stanovy, Notářský zápis, Odvolání, Apostila, Rodný list, Úmrtní list, Soudní žaloba, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad

Technické překlady Krásno: Návod k obsluze, Certifikát, Manuál, Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad