Překlady Kosmonosy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kosmonosy

Překlad Kosmonosy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kosmonosy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kosmonosy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kosmonosy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kosmonosy nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kosmonosy: Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo

Prezentační překlady Kosmonosy: Knihy, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky

Technické překlady Kosmonosy: Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát

Ekonomické překlady Kosmonosy: Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Kosmonosy: Videa, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt, Email, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Kosmonosy: Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Pracovní smlouva, Rozsudek, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Plná moc, Diplom, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Notářský zápis, Soudní žaloba, Rodný list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kosmonosy, Korektura Kosmonosy, Odborné překlady Kosmonosy, Právní překlady Kosmonosy, Překladatelská agentura Kosmonosy, Soudní překladatel Kosmonosy, Soudní překlady Kosmonosy, Technické překlady Kosmonosy, Tlumočení Kosmonosy, Překlady fancouzštiny Kosmonosy, Překlady italštiny Kosmonosy, Překlady maďarštiny Kosmonosy, Překlady španělštiny Kosmonosy, Překlady ukrajinštiny Kosmonosy