Expresní překlady Kosmonosy

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kosmonosy

Expresní překlad Kosmonosy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kosmonosy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kosmonosy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kosmonosy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kosmonosy nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kosmonosy: Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Kosmonosy: Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Manuál, Norma

Všeobecné překlady Kosmonosy: Email, Videa, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Kosmonosy: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Kosmonosy: Rodný list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Certifikát, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Norma, Vysvědčení, Odvolání, Živnostenský list, Oddací list, Apostila, Rozsudek, Diplom, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Potvrzení o studiu

Prezentační překlady Kosmonosy: Billboardy a plakáty, Reklama, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Letáky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad