Překlady Klecany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klecany

Překlad Klecany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klecany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klecany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klecany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klecany nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Klecany: Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo

Ekonomické překlady Klecany: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy

Technické překlady Klecany: Norma, Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technologické postupy

Všeobecné překlady Klecany: Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Videa, Email, Dopis, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Klecany: Revizní zpráva, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Stanovy, Odvolání, Notářský zápis, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Rodný list, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Apostila, Vysvědčení, Oddací list, Potvrzení o studiu, Certifikát, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Diplom

Prezentační překlady Klecany: Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Klecany, Korektura Klecany, Odborné překlady Klecany, Právní překlady Klecany, Překladatelská agentura Klecany, Soudní překladatel Klecany, Soudní překlady Klecany, Technické překlady Klecany, Tlumočení Klecany, Překlady fancouzštiny Klecany, Překlady italštiny Klecany, Překlady maďarštiny Klecany, Překlady španělštiny Klecany, Překlady ukrajinštiny Klecany